top of page

 

 

ARAŞTIRMA: İLAYDA GÜLER


İlayda Güler, 3 mayıs 1997 İstanbul’da doğdu. Saint-Benoît Fransız lisesini
bitirdikten sonra hayatı boyunca içinde olmak istediği tek mesleğin peşinden
koşup Fransa’ya tiyatro okumaya gitti. Laurent Berger, Daniel Fayet, Joelle
Chambon ve Phillipe Goudard gibi eğitmenlerden yazım, oyunculuk,
skenografi ve clown üzerine eğitimler aldı. Lisans bitirme projesinde Bertolt
Brecht’in Üç kuruşluk opera’sında oyuncu ve skenografi koordinatörü olarak
yer aldı. Hali hazırda Montpellier III Paul Valéry üniversitesinde tiyatro ile
birlikte modern ve çağdaş sanat tarihi yüksek lisansı yapmakta; ve tezini
seyirci algı, ilgi ve mekan ilişkisi üzerine yazmaktadır. Alanı ile ilgili olarak
mekan, beden ve oyunlaştırma üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2020 yılının
SAYFA 13
yaz aylarında tiyatro ve sinema formülleri bir araya getirilerek sahne üzerinde
çekimleri gerçekleştirilen Halil Babür'ün yazdığı İçimdeki Yangın oyununu
Fransızca'ya çevirmiş ve metodolojik araştırmasına yönelik çekimlerde
gözlemci olarak yer almıştır. Tiyatronun medyayı günden güne daha fazla
kullanması ile yolları sıkça kesişecek olan sinema yapımlarında araştırmacı
rolünü üstlenmekte bu birlikteliğin rollerini araştırmaktadır
 

bottom of page